Skip to content Skip to footer
0 items - kr0.00 0

Integritetspolicy

Inledning

Här finner du Billaddare Stockholm AB med org.nr 559414-8412 integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över. För att kontakta oss angående lagring och hantering av dina personuppgifter mailar du till info@blst.se och rubricerar mailet med “Integritetspolicy”.

Information

Vi på Billaddare Stockholm AB lagrar följande information om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid.

> Namn

> Adress

> Telefonnummer

> E-postadress

> Orderinformation

Billaddare Stockholm AB kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Billaddare Stockholm AB i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Billaddare Stockholm AB interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

Billaddare Stockholm AB håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. 

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Billaddare Stockholm AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Billaddare Stockholm AB behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Billaddare Stockholm AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Billaddare Stockholm AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Billaddare Stockholm AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Billaddare Stockholm AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.

Rätten till överföring förutsätter dock att Billaddare Stockholm AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Billaddare Stockholm AB kan komma att spara din varukorg från ditt senaste besök för att förenkla för dig som kund utifall du exempelvis råkar stänga ner din webbläsare, tappar internet eller vill genomföra dina köp senare genom Cookies. För att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen för våra kunder kan Billaddare Stockholm AB komma att använda följande källor för datainsamling:

> Google Analytics

> Facebook Pixel

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Billaddare Stockholm AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@blst.se

Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop