Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
0 items - kr0.00 0

Grönt & Rotavdrag

Grön Teknik-avdrag

Nytt sedan 2021 är att en ny form av skatteavdrag introducerats. Det nya avdraget benämns ofta som det gröna rotavdraget. Syftet med det gröna rot avdraget är att regeringen vill främja grön teknik och klimatpositiva installationer som ger rätt till avdrag då det är klimatsmarta val.

Skattereduktionen för installation och reparation av grön teknik varierar beroende av vilken typ av produkt det handlar om. Ska du exempelvis installera solceller, får du dra av 15% av både material- och arbetskostnader och kan använda upp till 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen vid installation av solceller gäller alltså både material- och arbetskostnad, till skillnad från rot avdraget som endast täcker arbetskostnad.

Vid lagring av egenproducerad el eller installation av laddstolpe till elbild, får du dra bort 50%. Likt rot avdraget är maxbeloppet för den gröna skattereduktionen 50 000 kr per person och år, oavsett typ av installation.

Viktigt att veta är att du inte får kombinera rot avdraget och skattereduktionen för grön teknik vid en och samma installation. Men det finns ingenting som hindrar dig från att ta vara på båda skatteavdragen vid olika projekt där arbetet utförs av hantverkare under samma år.

Rotavdrag

‍ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget är en form av skatteavdrag, eller skattesubvention, som du kan använda när du anlitar hantverkare för vissa typer av projekt i ditt hem.

Precis som förkortningen hintar om, gäller rotavdraget för hantverksarbeten som gäller renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig bostad eller bostadsrätt. Du har alltså inte möjlighet att använda rotavdrag vid byggandet av ny bostad.

Exempel på arbeten som du kan använda rot avdraget till är renovering av kök, dörrar, golv, fönster och tak. Rotavdraget gäller också för byggnadsprojekt som balkong, platsbyggda bokhyllor och garderober, elinstallationer som vägguttag, strömbrytare och spotlights, målning och tapetsering samt vvs-arbeten som byte av dusch, toalett, blandare och tvättställ.

Exempel på arbeten som däremot inte täcks av rot avdraget är ‍‍putsa fönster, montering av fristående möbler, sätta ihop nyproducerad lägenhet, projekt i gemensamma utrymmen som trapphus eller innergård samt reparation av vitvaror.

Om du exempelvis anlitar en rörmokare i Stockholm för att reparera en tvättmaskin kan du alltså inte utnyttja rotavdraget. Anlitar du däremot en rörmokare för att byta blandare eller installera ny toalettstol kan du utnyttja rotavdraget. Det handlar alltså inte om vilken typ av yrkesperson du anlitar, utan för vilket typ av arbete du tar hjälp av.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop